Företaget Lindström Entreprenad

Företaget startades 1983.

1990 ombildades företaget till aktiebolag och har sedan dess varit verksamt inom mark och anläggning med inriktning på grundläggning inom husbyggnation och industri samt ledningsförläggning.
I samband med den stora bredbandsutbyggnaden förändrades inriktningen till att med hjälp av schaktfri teknik utföra ledningsdragning och den första styrbara borriggen DW 2720 införskaffades år 2000.

Vi kan idag efter ha samlat 19 års erfarenheter erbjuda konsulttjänster inom den schaktfria tekniken, rådgivning gällande metodval men även utbildning samt uthyrning av borrpersonal.

Kvalitet och Miljösäkring

Vi strävar efter att i allt väsentligt uppfylla kraven i ISO 9 00 1: 2000, samt ISO 14 001:200.

All vår personal har genomgått kursen Arbete på väg nivå 1-2.

Arbetsledning har utbildning för att ta ansvar som Trafikansvarig och upprätta TA plan samt har grundutbildning som Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:16.