Företaget Lindström Entreprenad

Mark och anläggning.


Vi erbjuder trädgårdstjänster och markanläggning med inriktning mot läggning av marksten ,naturstensmurar samt trädgårdsplanering. 

Kvalitet och Miljösäkring

Arbetsledare har genomgått utbildning som Ansvarig arbetsledare (AA) samt Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:16.
Har gått kursen på utbildningsföretaget SIFU Nybyggnadsregler VA-mark
Innehar id 06 ,SSG Acess samt förarbevis för arbetsfordon och transportfordon körkort B/BE/C1/C1E/C/CE